Emmeloord

Emmeloord

 

Over the Noordoostpolder

De Gemeente Noordoostpolder is (595,43 km²) 460,31 km² (landopppervlak) 135,12 km²(water) groot en telt ca. 46.589 inwoners  (31 mei 2018) inwoners, en heeft naast Emmeloord, 10 omliggende woonkernen. Ens, Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten, Luttelgeest, Bant, Marknesse, en als laatste het mooiste dorp van de gemeente Noordoostpolder Kraggenburg. Het voormalige eiland Schokland staat op de UNESCO wereld erfgoed lijst, met daarop drie woonheuvels , Middelbuurt, Zuidert en op de noordzijde Emmeloord,
ten oosten van schokland licht ook het voormalig vuurwachters eiland Oud Kraggenburg.
Grenzend aan en omsloten door de gemeentenoordoostpolder licht het voormalige Eiland/Visserij dorp Urk.

Over Emmeloord
Emmeloord is de centrale stad van de gemeente Noordoostpolder, in het noorden van Nederlandse provincie Flevoland. de stad telt ca.25.744 (1 april 2017)inwoners.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-
The municipality of Noordoostpolder is (595,43 km²)  460,31 km² (land area) 135,12 km² (Water)  large and counts about  46.589 inwoners  (11 May 2018) inhabitants,
and has 10 surrounding living quarters next to Emmeloord. Ens, Nagele, Tollebeek, Espel, Creil, Rutten, Luttelgeest, Bant, Marknesse,
and finally the most beautiful village of the municipality of Noordoostpolder Kraggenburg.

The former island of Schokland is listed on the UNESCO World Heritage List, including three residential hills, Middelbuurt, Zuidert and on the north side of Emmeloord,
east of Schokland, also the former firewalls island of Oud Kraggenburg.
Adjacent to and enclosed by the municipality koordoostpolder lights the former island / fishing village of Urk.

About Emmeloord

Emmeloord is the central city of the municipality of Noordoostpolder, in the north of the Dutch province of Flevoland.
The city counts around 25.744 (1 april 2017) residents.

 

Oppervlakte 595,43 km²
– land 460,31 km²
– water 135,12 km²